WordPress.org

Plugin Directory

Chat Bubble – Floating Chat with Contact Chat Icons, Messages, Telegram, Email, SMS, Call me back

chat-bubble

外掛說明

這個外掛已於 2024 年 3 月 7 日關閉,且不提供下載。 原因: 安全性問題

使用者評論

2024 年 1 月 17 日
No matter what you do you are stuck with Facebook messenger, could not add Telegram or delete Facebook option
2022 年 11 月 5 日
Plugin rất thông mình và phù hợp với website của mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ 1 plugin tuyệt vời như này. Your plugin is great for my website, it’s so smart in behavior! Thank you for your sharing!
2022 年 2 月 5 日
Plugin này rất hay, tuy nhiên theo mình còn thiếu 2 option quan trọng: 1. Show Chat Bubble on mobile devices ? 2. Set position of Chat Bubble on mobile devices and desktop devices (Margin left, right, top, bottom) Nếu bạn bổ sung thêm 2 option này thì plugin hoàn hảo. Mong tin bạn !
2021 年 9 月 8 日
Plugin ổn nhưng nên có thêm 1 số tính năng: 1. Item có thể tái sử dụng nhiều lần. Ví dụ cần hiển thị từ 2 số đt trở lên 2. Nên cho custom icon. Link tùy chọn hiện 3 cái dấu www trông rất chán 3. Greeting message hình như còn lỗi (hoặc do xung đột gì đó)
閱讀全部 10 則使用者評論

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈Chat Bubble – Floating Chat with Contact Chat Icons, Messages, Telegram, Email, SMS, Call me back〉的開發相關工作。

參與者

〈Chat Bubble – Floating Chat with Contact Chat Icons, Messages, Telegram, Email, SMS, Call me back〉外掛目前已有 1 個本地化語言版本。 感謝全部譯者為這個外掛做出的貢獻。

將〈Chat Bubble – Floating Chat with Contact Chat Icons, Messages, Telegram, Email, SMS, Call me back〉外掛本地化為台灣繁體中文版

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄