Bulglish Permalinks

This plugin converts Bulgarian cyrillic characters in s…


Boyan Raichev 啟用安裝數: 3,000+ 保證相容版本: 5.0.21 已於 5 年前更新

По български

Помага за по-доброто оформление за публикации на българ…


Николай Бачийски 啟用安裝數: 40+ 保證相容版本: 3.9.40 已於 10 年前更新

WooCommerce BGN

Adds the bulgarian lev (BGN) currency support to WooCom…


Nikolay Ninarski (ninio) 啟用安裝數: 20+ 保證相容版本: 3.7.41 已於 10 年前更新