TP Flatsome Vertical Menu

外掛說明

This is a plugin that creates Vertical Menu exclusively for Flatsome theme.
The plugin supports mega menus of the Flatsome theme. (Flatsome version 3.13.0 and above)

螢幕擷圖

安裝方式

 1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Visit menu page: Menu -> Create new Menu -> Display location => TP Vertical Menu
 4. Go Appearance -> Customize -> Header -> Header Builder , Add TP Vertical Menu element

使用者評論

2021 年 10 月 28 日
thank you very much for this plugin! it makes my life easier. Do you have a donation link?
2021 年 10 月 22 日
Dùng ngon hơn OT Flatsome Vertical Menu rồi. Tuy nhiên trên mobile show menu bị lỗi. Mong bản cập nhật khắc phục!
2021 年 9 月 23 日
nếu có hỗ trợ thêm Code để điều chỉnh động rộng menu thì tốt
閱讀全部 5 則使用者評論

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈TP Flatsome Vertical Menu〉的開發相關工作。

參與者

將〈TP Flatsome Vertical Menu〉外掛本地化為台灣繁體中文版

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄

變更記錄

1.1.4

 • NEW: Options set menu width, sub menu width
 • NEW: Option hide menu title on mobile
 • NEW: Option hide sub menu on mobile

1.1.3

 • FIXED: The sub-menu displays incorrectly in some cases

1.1.2

 • NEW: Option set toggle menu button width

1.1.1

 • NEW: Compatibility with WordPress 5.8
 • NEW: Add option display sub menu at top

1.1.0

 • NEW: Compatibility with Flatsome menu item options
 • NEW: New hook to filter id of menu item ‘tpfvm_nav_menu_item_id’

1.0.1

 • FIXED: Display menu with flatsome header sticky

1.0.0

 • NEW: Initial version