media-with-ftp

外掛說明

這個外掛已於 2023 年 7 月 22 日關閉,且不提供下載。 這個外掛已永久關閉。 原因: 開發者要求

使用者評論

2021 年 9 月 23 日
Tôi có thể tận dụng mấy trăm GB server của tôi dễ dàng bằng tk FTP mà không cần 1 plugin nặng nề như S3
2020 年 5 月 28 日
Very Good Plugin for Use other Host Storage to upload your data and Fast But all folder /upload to other host same: css,js and all your file create with other Plugin same elementor etc, not Just Upload file .
閱讀全部 2 則使用者評論

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈Media with FTP〉的開發相關工作。

參與者

〈Media with FTP〉外掛目前已有 2 個本地化語言版本。 感謝全部譯者為這個外掛做出的貢獻。

將〈Media with FTP〉外掛本地化為台灣繁體中文版

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄