Lightbox content images – WPSHARE247

外掛說明

Zoom content images, photos in article content (post, page, custom post type)

Cho phép click phóng to những hình ảnh trong nội dung bài viết. Hỗ trợ hình đơn hoặc thư viện ảnh soạn thảo cổ điển và Gutenberg block.

Video

Features

*Allows to zoom the images in the content of the article, page and custom post type
*Allows to zoom the images in the content of the article, classic editor image gallery and Gutenberg block
*Change the position of the zoom icon: Top, bottom, left, right, center and hide
*Support multiple languages
*Temporarily turn off if not in use

Tính năng

*Cho phép phóng to ảnh trong nội dung bài viết
*Hỗ trợ cả soản thảo cổ điển và Gutenberg block
*Thay đổi vị trí Kính lúp phóng to
*Hỗ trợ dịch ngôn ngữ
*Tắt tạm thời nếu không dùng

Liên hệ – Contact Us

Professional website design – Thiết kế website chuyên nghiệp: tbay.vn
Web design – Thiết kế web trọn gói: website366.com
Wordpress Share – Học wordpress: wpshare247.com
Web Content – Viết bài chăm sóc web: vietbaigiare.com

螢幕擷圖

 • screenshot-1.png

 • screenshot-2.png

 • screenshot-3.png

 • screenshot-4.png

 • screenshot-5.png

 • screenshot-6.png

安裝方式

 1. Tải thư mục lightbox-content-images-wpshare247 vào đường dẫn /wp-content/plugins/
 2. Kích hoạt từ menu Plugins (Plugins > Installed Plugins).

Tìm Cấu hình Lightbox Images hoặc Configure Lightbox Images menu trong Setting.

使用者評論

這個外掛目前沒有任何使用者評論。

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈Lightbox content images – WPSHARE247〉的開發相關工作。

參與者

變更記錄

1.0

 • Publishing plugin

1.0.1

 • Comment console.log function ws247_lcimages_init_load_post_types
 • Tested up to: 5.8