EchBay Integrate MoMo paygate into WooCommerce

外掛說明

Integrate MoMo paygate into WooCommerce – Tích hợp cổng thanh toán MoMo vào website sử dụng WooCommerce.

Plugin tích hợp thanh toán Momo cho WooCommerce

Momo là dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nhanh chóng tiện lợi, hỗ trợ nhiều ngân hàng và nhiều cách chuyển tiền khác nhau. Chỉ cần có smartphone là đều sử dụng thanh toán qua Momo giúp cho việc mua hàng online trên website trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều lần.

  • Tự động thay đổi trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán thành công.
  • Giao dịch check thông tin qua ipnUrl đảm bảo độ chính xác cao.
  • Đây là bản MoMo doanh nghiệp, phải có tài khoản tại business.momo.vn – Không dùng cho tài khoản cá nhân.

螢幕擷圖

  • MoMo paygate setting in admin.

安裝方式

  1. Upload echbay-momo-woo folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins admin menu in WordPress
  3. Go to menu WooCommerce menu and sub-menu Settings and select tab Checkout.

使用者評論

這個外掛目前沒有任何使用者評論。

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈EchBay Integrate MoMo paygate into WooCommerce〉的開發相關工作。

參與者

變更記錄

Version 1.0.0

  • None

Version 1.0.1

  • Fixed namepace

Version 1.0.2

  • Fixed amount