Button contact VR

外掛說明

Fixed Hotline, zalo, viber, contact, whatsapp, messenger, popup form, popup showroom…
Location left – right – bottom
Size scale
All in one
Popup form (title, content, form, image and location)

From within WordPress

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘Button contact VR’
 3. Activate Button contact VR from your Plugins page.

Manually

 1. Upload the ‘Button contact VR’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the Hotline Phone Ring plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to “after activation” below.

Help

https://webvocuc.com/blog/tag/button-contact-vr
https://github.com/virustran/button-contact-vr/tree/develops

螢幕擷圖

 • Visit Plugins > Search for Button contact VR
 • Fill in the information > save
 • Advanced settings - Size scale - hide on desktop or mobile
 • Congratulations!

安裝方式

 1. Visit \Plugins > Add New
 2. Search for \Button contact VR\
 3. Activate Button contact VR from your Plugins page.

使用者評論

2022 年 6 月 23 日
Great plugin to work with AMP sites
2022 年 4 月 14 日
Theo mình bạn cần bổ sung tính năng: 1. Thêm các nút link tới các sàn tmđt như shopee laz 2. Tuỳ chỉnh thứ tự các nút vd: 1 zalo 2 mes 3 call và đảo thứ tự được 3. Mes hiển thị giao diện khác hẳn các nút khác, không đồng nhất 4. Không thay được logo các nút
2021 年 5 月 12 日
Great plugin Simple configuration Full featured Thank you
2021 年 4 月 8 日
Cảm ơn bạn đã tạo ra plugin này...
閱讀全部 11 則使用者評論

參與者及開發者

以下人員參與了開源軟體〈Button contact VR〉的開發相關工作。

參與者

Button contact VR 外掛目前已有 2 個本地化語言版本。 感謝全部譯者為這個外掛做出的貢獻。

將〈Button contact VR〉外掛本地化為台灣繁體中文版

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄

變更記錄

1.0

 • First release.

1.1

 • Release Date – 07/05/2020.
 • Fix – link viber.

2.0

 • Release Date – 16/07/2020.
 • Add Advanced settings
 • Size scale
 • Location left – right – bottom
 • Hide on mobile or desktop

2.1

 • Release Date – 29/07/2020.
 • Fix hotline bar
 • Add menu Advanced settings

3.0

 • Release Date – 07/07/2021.
 • Add menu All in one

4.0

 • Release Date – 08/06/2022.
 • Add Whatsapp
 • Add Showroom
 • Add Contact form (beta)
 • Add css and js

4.1

 • Fix showroom and contact